צו הגנה – צו הרחקה

לעיתים, קיים צורך הכרחי בהגשת צו הגנה אז מתי ואיך מגישים? ומה התהליך – התשובות במאמר זה.

צו הרחקה - צו הגנה אמיר כהן עורך דין גירושין צוואה וייפוי כח מתמשך

מה הוא צו הגנה ומה מטרותיו?

צו הגנה, כשמו כן הוא, מטרתו לשמור ולהגן על בטחון האדם הנפגע, וזאת על ידי הרחקת האדם הפוגע מסביבת מגוריו ו/או מקום עבודתו של נפגע העבירה.

החוק הרלוונטי לעניין זה הינו –   חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 במסגרתו הגדיר המחוקק בסעיף 2 לחוק – מהי הטרדה מאיימת בעטיה ניתן להגיש צו הרחקה נגד האדם הפוגע, וכן רשימה לא סגורה של מקרים העולים לכדי הטרדה מאיימת:

(א)  הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

(ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה:

(1)   בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;

(2)   בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;

(3)   ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;

(4)   בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;

רוצה לומר, על פי החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא, לרבות נקיטת איומים כלפיו בנסיבות הנותנות סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב או לפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחרותו של האדם הנפגע

כיצד מוגשת הבקשה לצו הגנה והיכן ניתן להגישה?

צו הגנה מוגש באמצעות טופס הניתן להורדה כאן – את הטופס יחד עם מסמכים נדרשים מגישים למזכירות ביהמ"ש לענייני משפחה או בית הדין שבאזור מגוריכם.

שימו לב – חרף העובדה כי הוראות הדין מאפשרות להגיש את צו ההגנה לכל בית משפט/בית הדין הפזורים ברחבי הארץ – נוטים בתי המשפט ובתי הדין להתייחס בחומרה להגשת הצו שלא במקום בו מנהלים בני הזוג את הסכסוך המשפטי – כך לדוגמה ככל ובני הזוג מנהלים סכסוך גירושין בבית המשפט לעייני משפחה בעיר תל אביב – אזי יש להגיש את הצו בפני ביהמ"ש זה – וזאת בהתאם לעקרון הידוע – one judge one family – שופט אחד דין אחד. 

לאחר שהצו הוגש במזכירות בית המשפט או בית הדין – ימתין הצד הנפגע להוראות/החלטה מהמזכירות היכן שהוגשה בקשתו, וזאת בכדי להמתין להחלטה האם קיים צורך לזמן את המבקש – הצד הנפגע, לדיון בפני השופט/דיין במעמד צד אחד – או להמתין להחלטה בעניין הבקשה.

סדרי הדין לאחר קבלת/דחיית הבקשה לצו הגנה במעמד צד אחד

כאמור, בעת הגשת הבקשה רשאי ביהמ"ש או ביה"ד להחליט אם קיים הצורך לתן צו הגנה במעמד צד אחד או לאו.

ניתן צו הגנה במעמד צד אחד מחויב הצד הנפגע להמציא את הצו באמצעות משטרת ישראל – לידי הצד הפוגע מיד עם קבלתו, כאשר דיון בנוכחות הצדדים יקבע בתוך בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

לאחר הדיון במעמד שני הצדדים – רשאי ביהמ"ש או ביה"ד לתן כל הוראה הנוגעת לצו ההגנה  ובין היתר לבטלו, להאריכו, ואף לקיים בו שינויים.

 

כך גם ככל ו-ביהמ"ש או ביה"ד מצא הבקשה לצו הגנה שהוגשה היא קנטרנית ו/או הוגשה בניגוד להוראות החוק והדין; רשאי ביהמ"ש/ביה"ד לפסוק פיצויים לצד הנפגע כתוצאה מהגשתה, וכן לפסוק הוצאות לטובת המדינה. 

לסיכום, לצד החשיבות בקיומו של הליך זה כדי לשמור על בטחונו והגנתו של הצד הנפגע, יש להגיש בקשות מסוג אלו רק בהתאם להוראות הדין ולפי הצורך, ולא מתוך צרכים אישיים ומניעים טקטיים פסולים, כאשר בתי המשפט ובתי הדין נוהגים בחומרה כלפי צד העושה שימוש בהליך זה לרעה ובניגוד למטרותיו החשובות. 

צו הגנה - צו הרחקה תמרורי אזהרה - מתוך אתר האינטרנט של פורום מיכל סלע
תמרורי אזהרה - מתוך אתר האינטרנט של פורום מיכל סלע

אל תשארו לבד - משרדינו זמין עבורכם לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות

משרדינו זמין עבורכם לקבלת ייעוץ ראשוני ללא תשלום, ככל ועולה חשש ו/או התלבטות בהגשת הצו, וכן מעניק ייצוג משפטי מלא בעניין זה – פנו אלינו מיד עם פרוץ האירוע לצורך קבלת סיוע מידי וייעוץ ראשוני. 

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו מיד באחד מאמצעי הקשר של משרדינו,  וזאת עם התרחשות האירוע בצורך בהגשת צו הגנה ובקבלת ייעוץ מתאים גם לאחר הגשתו של הצו ההגנה – כמו כן בצידו של מאמר זה קישורים והפניות למרכזי תקיפה ואלימות העומדים לשירותכם – 24/7 – והכי חשוב אל תשארו לבד בהליך זה – פנו לקבלת ייעוץ בכל דרך שהיא בהקדם ובסמוך ככל הניתו לפרוץ האירוע (!!!)

Share:

פרסומים נוספים

חיוב דמי שימוש

דמי שימוש ראויים – במקרים בהם אחד מבני הזוג עזב את דירת המגורים המשותפת שלא מרצון, קיימת עילה משפטית לחיוב הצד שנותר בדירת המגורים המשותפת

זכויות הגבר במשפחה עורך דין גירושין לאמיר כהן

זכויות הגבר במשפחה

מבוא בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתפקיד הגבר ומעמדו במשפחה. אם עד לפני מספר שנים בודדות היה הגבר המוציא והמביא בעניין דאגה לפרנסת הבית. כיום

הקרב על המשמורת

הקרב על המשמורת – הביא בשנים האחרונות ליצירת תופעה פסולה בהגשת תלונות ו/או טענות כזב נגד ההורה השני. שהביאו לפגיעה בקשר בין אותו הורה לקטין.

קישורים חשובים

צרו קשר

Verified by MonsterInsights