צוואה 3 כללי יסוד

צוואה כללי יסוד – נקדים ונאמר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף ייעוץ משפטי. מומלץ ואף רצוי לפנות לעורך דין צוואות לצורך עריכת מסמך חשוב זה.

עריכת צוואה התנגדות לצו ירושה עורך דין צוואות אמיר כהן מומחה לגירושין וצוואות

הקדמה

לפטירתו של אדם השלכות מרחיקות לכת. לא רק בתחום דיני הירושה, אלא גם בתחומי המיסוי, דני העבודה, דני הביטוח לאומי, קצבאות ותגמולים ועוד. כך בין היתר גם בדיני הירושה, כאשר למראית עין בלבד, מדובר במסמך/הוראה פשוטה למדי. אולם בפועל אין הדברים פשוטים כל עיקר. מכאן הצורך בשירותיו של עורך דין צוואות שמטרתו לסייע ולספק לכם ליווי מתאים בעריכת מסמך חשוב זה. 

כלל 1 הגדרת מי הם יורשים לפי דין

מי שהיה במות המוריש בן זוגו (סעיף 10(1) לחוק הירושה)יודגש כי המונח בן זוג משמעותו נישואין פורמליים. כלומר בני זוג יהודיים שנישאו בישראל או מחוצה לה כדת משה וישראל (כדמו"י). כך הוראה זו אינה כוללת את היודעים בציבור, שלגביהם חל הסדר נפרד בחוק הירושה (ראה סעיף 55 לחוק). 

 ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (סעיף10(2) לחוק) סעיף זה קובע שלוש דרגות של יורשים על פי דין. ילדי המוריש וצאצאיהם; הוריו וצאצאיהם; הורי הוריו וצאצאיהם. מכאן רק אם אין יורש מדרגה ראשונה עוברים לדרגה השנייה וכך הלאה.

בשלב האחרון המדינה כיורשת באין יורשים (סעיף 17 לחוק). יצוין כי מדובר במקרים קיצוניים בלבד. שכן לרוב מלאכת מציאת יורש\יורשים למנוח מסתיימת בשלב 2 (ילדי המוריש וצאצאציהם)

צו ירושה משרד גירושין עו"ד אמיר כהן

צו ירושה

במקרה שמנוח הותיר אחריו צוואה, אז מערכת הדינים שונה לחלוטין. כאשר המטרה היא לקיים את רצונו האחרון של המנוח בקיום רצונו האחרון. ומטרתה להביא את רצונו האחרון של המנוח במתן הוראות כיצד יחולק רכושו וזכויותיו עם מותו. זו הדרך של המצווה להוריש את זכיותיו ולעיתים אף חובותיו לאנשים כרצונו וכראות עיניו.

יש לה שני מאפיינים: הוראות לחלוקת הרכוש; ו-כוונה של המצווה לראות בהוראות ציווי אלו רצונו האחרון, הסופי והמחייב. לשם כך, קבע המחוקק בסעיף 18 לחוק הירושה ארבעה סוגי צוואה.

מדובר ברשימה סגורה. כך שאם אינו עומד באחת מהצורות הצורניות שהמחוקק הגדיר בחוק היורשה. אין מדובר במסמך הנקרא צוואה.

כלל שני – אילו סוגים ניתן לערוך

צוואה בכתב יד

כשמה כן היא – הכלל הבסיסי לקיומה – חייבת להיכתב כולה בכתב יד. לרבות תאריך עריכתה וחתימתו המצווה – הכל כאמור בכתב ידו של המצווה.

מכאן שלושת המרכיבים:

  • תוכן הצוואה 
  • תאריך עריכתה
  • חתימת המצווה
  • כל שלושת המרכיבים חייבים להיעשות בכתב ידו של המצווה. 

מכאן אין זה רלוונטי היכן נערכה. כאשר ניתן לערוך אותה אף ללא נוכחות של עדים. 

צוואה בעדים

תנאי בסיס כי על המסמך להערך בכתב. אולם בשונה מצוואה בכתב יד, כאן אין חובה כי תערך בכתב ידו של המצווה. מכאן יכולה להיערך על ידי צד שלישי, מודפסת וגם על ידי עורך דין צוואות. כך לדוגמא, גם צוואה הנערכת בכתב סתרים יכולה להיות צוואה בעדים. ובלבד שניתן לפענח אותה.מכאן שני תנאים בסיסיים לקיומה:

  1. המצווה חתם על הצוואה. במעמד שני עדים שהצהירו שהצוואה נערכה בפניהם.
  2. המצווה הצהיר כי זו צוואתו. ורק לאחר מכן חותמים העדים על הצוואה.

חשוב לזכור – העדים חייבים להיות בגירים ואינם פסולי דין. כאשר תפקידים היחידי הוא לאשר כי המצווה חתם בפניהם על הצוואה. 

צוואה בפני רשות

זו תערך בפני הגורמים שהמחוקק הסמיך בחוק הירושה לעריכת צוואה בפני רשות. קרי שופט או רשם לענייני ירושה או חברת בית דין דתי או בפני נוטריון המשמש כשופט. יוער כי גם קונסול ישראל במדינת חוץ יכול לשמש גורם שיפוטי לעניין זה.  ניתן לערוך אותה בשתי דרכים. בעל פה בפני הגורם השיפוטי או בכתב.אם היא נערכת בעל פה. יש לרשום את דבריו של המצווה; להקריאה בפניו, ולהצהיר כי זו צוואתו.כך גם על הגורם השיפוטי לאשר בחתימתו, כי זו הוקראה בפניו.

צוואת שכיב מרע.

זו יכולה להיערך רק במקרה ובו אדם רואה עצמו לפני המוות או בעת שכיב מרע. אומנם המחוקק לא הגדיר מהו מצב שכיב מרע. אולם הפסיקה פירשה זאת: כאדם חולה. שמרבית מערכות הגוף שלו כשלו, תשוש, ואינו יכול להלך על רגליו. כדי שאדם ייחשב כמי שראה עצמו מול פני המוות – חייבים להתקיים שני תנאים מצטברים:

  •  אובייקטיבי אותו אדם מצוי בסכנת מוות.
  •  סובייקטיבי – לפי תחושתו האישית של המצווה מצוי פסע מלפני מוות.

כלל 3 – פנייה לעורך דין צוואת הבקיא בדיני הירושה 

מכאן הצורך לערוך מסמך חשוב זה אצל עורך דין צוואת מומלץ ובעל ניסיון. משרדו של עורך הדין אמיר כהן. דואג לבטא את רצונו האחרון של המצווה באופן ברור ומדויק. בעריכת צוואה מותאמת לצרכיו ורצונותיו האישיים של המצווה.

שתף

כתבות נוספות

צרו קשר

Verified by MonsterInsights