5 כללים בעריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור ונשואים

5 כללים לעריכת הסכם ממון אמיר כהן עורך דין גירושין

הסכם ממון ידועים בציבור ונשואים – נסביר בקצרה מהם חמשת הכללים המרכזיים לעריכת הסכם ממון בין בני זוג ובין ידועים בציבור; נסביר את החשיבות בעריכת הסכם ממון

מהו הסכם ממון ידועים בציבור ונשואים ומה הוא כולל?

הסכם ממון הוא הסכם שנערך בין בני זוג ויכול להיערך בכל שלב בחייהם המשותפים של בני הזוג

כאשר אין זה משנה אם אתם ידועים בציבור או נשואים

לפני ולאחר הנישואין; 

כך גם הסכם ממון יכול להיערך בין בני זוג שנישאים בחתונה דתית, אזרחית, ואף אלןו שמעוניינים להגדיר את יחסיהם הזוגיים ללא טקס כלל. 

כאשר המטרה העיקרית שלשמה עורכים הסכם זה, היא להסדיר את היחסים רכושיים בין בני הזוג

כך נהוג לכלול בהסכם ממון, ידועים בציבור ונשואים, את חלוקת השקעות, מניות, זכויות פיננסיות, זכיות סוציאליות, מטלטלין, ירושות

וכל ממון אחר שקיים או שעתידים לקבל בני הזוג ידועים בציבור ונשואים במהלך חייהם המשותפים.

במילים אחרות, מטרתו של הסכם הממון, לתת מענה לשאלה 

כיצד בני הזוג מעוניינים להסדיר ולחלק את הרכוש ביניהם ואם יתחלק אז באיזה אופן?

וזאת בדרך של הסכם מחייב שמקבל תוקף משפטי.

לאחר שהבנו מהו הסכם הממון ולמי הוא מיועד נעבור כעת לסקירת 5 כללי המפתח לעריכת הסכם ממון

כלל ראשון בעריכת הסכם ממון ידועים בציבור ונשואים
עריכת ההסדר הרכושי

לפני שאתם ניגשים לערוך את הסכם הממון חשוב ששני בני הזוג יסכמו את הדרך והאופן שהסכם הממון יראה

כאשר אלו הם שלוש הדרכים שלפיהם ניתן לערוך הסכם ממון:

א. הפרדה רכושית מלאה – בדרך זו, הידועים בציבור והנשואים, מסכימים ביניכם

כי מלוא החובות והזכיות שכל אחד מכם צבר ו/או יצבור בעתיד ימשיך להירשם על שם בן הזוג עליו הם רשומים עכשיו 

רוצה לומר, כל אחד מבני הזוג ימשיך להיות הבעלים היחידים של הזכויות והחובות שצבר ו/או יצבור בעתיד,

כאשר בין בני הזוג מוסכם, כי לבן/בת הנוסף/ת לא יהיה זכויות כלל ברכוש ובזכיות אלו

הן לעניין החובות והן לעניין הזכויות של אותו רכוש.

ב. שיתוף חלקי – במצב זה מגדירים בני הזוג בהסכם הממון מהו הרכוש אותו מעוניינים לשתף ומה הרכוש אותו מעוניינים להפריד.

כך לדוגמה, רשאים בני הזוג לקבוע כי דירת המגורים אותה רכשו ממיטב כספם תירשם על שני בני הזוג, ואילו הזכויות הפנסיוניות של כל אחד מבני הזוג יוותרו בבעלותו מבלי ש-לבן/בת הזוג תהייה זכות בכספים אלו.

ג.  שיתוף מלא – האפשרות השלישית היא שיתוף מלא בכלל הזכויות, הכספים והרכוש שבני הזוג צברו ו/או יצברו במהלך חייהם המשותפים.

זה המקום להדגיש כי מנעד סעיפי ההסכם שיכולים להכניס בני הזוג רחב וגמיש ביותר 

כאשר המטרה של הסכם ממון, ידועים בציבור או זוגות נשואים, היא לתת ביטוי לרצונם המלא 

באמצעות הסכם הממון שעליו הם חותמים ומאשרים בפני בית המשפט או בית הדין הרבני

כך לדוגמה, רשאים בני הזוג ידועים בציבור ונשואים לקבוע כי רכוש שצברו טרם הנישואין ו/או הכרתם כידועים בציבור יחול משטר של הפרדה רכושית מוחלטת

 ואילו ממועד זה של ההכרה כידועים בציבור או נשואים כלל הרכוש שנצבר יהיה משותף.

כלל שני: עברו יחד על הרכוש והזכויות שצברתם עד לעריכת הסכם הממון כאשר אתם לוקחים בחשבון גם רכוש עתידי אותו אתם לקבל או לצבור

כאמור אחד ממטרותיו העיקריות של הסכם הממון הוא להסדיר את בהסכם חלוקת הרכוש הזכויות והכספים שכל אחד מבני הזוג צבר ו/או עתיד לצבור בעתיד יחד או לחוד.

מכאן אתם נדרשים לאסוף ולאגד לתוך ההסכם את כלל הרכוש והזכויות שיש לכם ו/או עתידים לקבל.

בין היתר הנכם נדרשם לפנות לבנקים, לחברות ביטוח, פנסיה וקופות הגמל שלכם ולאסוף מהם את כל פרטי החשבון המחוזקים בגופים פיננסים אלו 

כדי שהסכם הממון יהיה מפורט ככל הניתן אליו יוכנסו כלל הזכיות, הכספים והרכוש, בין היתר מכלל הגופים הפיננסים אצלם אתם מחזיקים חשבונות פעילים ולא פעילים.

טיפ חשוב – ניתן להירשם לאתר המסלקה הפיננסית ולהוציא משם דו"ח מרוכז של כלל הכספים הרכוש והזכויות הרשומים על שמכם 

לרבות פירוט של חברות הביטוח והגופים הפיננסים המחזיקים עבורכם בכספים ובזכויות שלכם. 

כלל שלישי - בדקו האם יש בניכם פערי שכר משמעותיים

כלל ידוע בפסיקה ובדין כי לפערי שכר בין בני זוג השפעה על חלוקת הזכויות והרכוש בין בני הזוג 

– מכאן חשוב שתגיעו יחד להסכמות באיזו דרך תרצו לתת לפערי השתכרות אלו, ככל וישנם, ביטוי בהסכם. 

כך תוכלי להחליט אם פערי ההשתכרות בינכם, ככל ויש כאלו, יקבלו ביטוי בהסכם הממון או לאו.

כלל רביעי - הסכם ממון תקף ורלוונטי רק לחיים עצמם ולא תקף לאחריהם!!

אין להכניס במסגרת הסכם הממון סעיפים הנוגעים לחלוקת רכוש לאחר הלכתו לעולמו חו"ח של אחד מבני הזוג

זאת בהתאם להוראות הדין והפסיקה כאשר סעיפים אלו אינם תקפים בעת הליכת האדם לעולמו.

זה המקום לציין כי חשוב לעגן את רצונותיכם שלכם גם בדרך של צוואה ו-עריכת ייפוי כוח מתמשך.

הסכם ממון ידועים בציבור נשואים עורך דין גירושין אמיר כהן

כלל חמישי - אישור הסכם ממון ידועים בציבור ונשואים

כעת עליכם לאשר את הסכם הממון ולתת לו תוקף משפטי בדרכים הבאות:

א. טרום נישואין ניתן לאשר את הסכם אצל נוטריון -אך מומלץ לקבל עליו תוקף של פסק דין בבית משפט לעייני משפחה.

ב. זוג נשוי – רק בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני.

ג. ידועים בציבור – אימות של נוטריון מספיק, אולם גם כאן מומלץ לקבל תוקף של פסק דין.

זכרו – מבלי שהסכם הממון אושר באחת מהדרכים שכאן יהיה קושי רב לאכוף אותו בהמשך 

ומכאן החשיבות לאשר את הסכם הממון, ידועים בציבור ונשואים, ולתת לו תוקף משפטי גם לאחר שאתם חותמים עליו. 

משרד עורך דין צוואות אמיר כהן

משרדינו – עורך דין צוואות אמיר כהן מזמין אתכם לקבוע עוד היום פגישת ייעוץ ללא תשלום כדי להתאים עבורכם את הסכם הממון המתאים והנכון לכם. 

Verified by MonsterInsights