איך להתגרש נכון

איך להתגרש נכון: ישנם שתי עילות גירושין המצדיקים את דרישת האישה לחייב את הבעל במתן גט. נימוקים אובייקטיבים ונימוקים הכרוכים בהתנהגות הבעל. עוד גירושין יסייע לכם לצלוח גם הליכי גירושין מורכבים. 

איך להתגרש נכון עוד גירושין אמיר כהן

נימוקים אובייקטיבים - איך להתגרש נכון

מומים

האישה עשויה לטעון כי אין לה אפשרות לחיות עם הבעל מסיבות אובייקטיביות. מחלות מסוכנות ומדבקות, או אם הוא חולה במחלות המעוררות גועל אצל האישה. במקרים מסוג אלו זכאית האישה לדרוש מבית הדין לחייב את הבעל במתן גט. בסוג זה של מומים אין כל חשיבות אם היו קיימים לפני הנישואין או התפחתו במהלכיו. ההבדל היחיד הוא שבמומים שהיו קיימים לפני הנישואין על האישה להוכיח לבית הדין שלא ידעה עליהם טרם הנישואין לבעל. ככל והאישה על אותם מומים, אז השלימה וקיבלה אותם עם הנישואין. ומכאן אינה יכולה לתבוע גט. 

איך להתגרש נכון עוד גירושין אמיר כהן

הבעל אינו מסוגל לקיים חובת עונה

במקרה כזה אין מדובר בעניין של הקמת משפחה, אלא של העדר יכולת לקיים יחסי אישות גרידא. האישה זכאית לקיים יחסי אישות עם הבעל גם אם יש להם ילדים. וככל ואין לבעל האפשרות לעשות כן מטעמים רפואיים. זו עילה מספקת בהתאם להלכה לתבוע את הגט נוסף לגירושין מהבעל. הבעל מנגד, יכול לטעון כי האישה ידעה על אותו מום, וחרף הבעיה הסכימה להתחתן עמו תחת חופה וקידושין. ככל ו-בית הדין ישתכנע שזה המצב אז לא תהייה האישה זכאית לקבלת גט מהבעל.  אומנם לפי מרבית הדעות בהלכה, ככל והבעל מודה שאין לו את היכולת לקיים יחסי אישות עם האיש. או אז זכאית האחרונה לכתובתה נוסף לגירושין מהבעל. 

נימוקים הכרוכים בהתנהגות הבעל - איך להתגרש נכון

הבעל מסרב לקיים את חובת העונה – מסרב לקיים יחסי אישות עם האישה

יובהר לפי ההלכה ככל והבעל מסרב לחיות חיי אישות עם אשתו. אין זה משנה בראי ההלכה אם הבעל מסרב לעשות כן. כאשר הוא ממשיך לחיות עמה תחת קורת גג אחת או נוטש עמה בין היתר ביחסי אישות אסורים מחוץ למערכת הנישואין. ההבדל היחידי בין השניים נעוץ במעשה הבגידה או אז זכאית האישה לדרוש גט עם כתובה מוגדלת (כלומר בחיוב האישה הן בגט והן בתוספתה). 

סירובו של הבעל לתת מזונות אישה

בהתאם להלכה הבעל מחויב לזון את האישה. ככל ואינה עובדת ונשארת בבית לדואג לילדים ו/או אחזקתו השוטפת של בית המגורים. או אז, הטענה שהבעל מסרב לתת לה את מזונותיה יכול לשמש כחלק מ-עילות הגירושין. זו עילה נוספת לחיוב בגט אם סבור בית הדין כי הבעל נמנע ממתן מזונות לאישה ללא הצדקה חוקית.

כך גם זכאית האישה לדרוש מזונות אישה במקום הגט, או לחילופין בחיוב הבעל במזונות אישה עד מתן הגטהרי זכות האישה למזונות לא נדחית עקב הדרישה למתן הגט.

זה המקום לציין כי במקרים מסוג אלו, בית הדין, ברוב המקרים לא ימהר לחייב את הבעל במתן הגט. תחילה בית הדין יחייב את הבעל במזונות האישה. ככל ובהמשך ההליך ימשיך הבעל בסירובו למתן הגט, יכול בית הדין לחייב את הבעל בסנקציות לפי חוק בתי דין רבניים קיום פסקי דין)

בגידת הבעל

בראי ההלכה, אחד מהעילות החמורות הוא בגידת הבעל באישה. עילה זו התגבשה בעקבות חרם דרבנו גרשום שאסר על הבעל ריבוי נשים.

בגידת הבעל כעילת גירושין מכונה בהלכה ״רועה זונות״. ככל והבעל בוגד באשתו וחיי עם אישה אחרת. אף לעיתים ניהול חיים כפולים (בלשון ימינו ידועה בציבור; או אז – ״יש שכופין אותו להוציא (גט)״.

סיבה נוספת לחיוב האיש בגירושין נעוצה, בפגיעת הבעל במרקם המשפחתי. ככל הבגידה ממושכת עלול הבעל להיות מחויב גם בתוספתה של הגט. 

הבעל מתנהל עמה שלא כדין

במקרה זה על האישה להוכיח כי הבעל נוהג כלפיה בצורה נפשעת בין היתר באלימות פיזית, מילולית וכלכלית. אין לדרוש מהאישה כי תמשיך לחיות עמו – תחת קורת גג אחת. כאשר הבעל עובר על דת יהודית. ההלכה והוראות הדין רואות בחומרה רבה התנהגות אלימה של הבעל כלפי האישה. במקרים מסוימים אף עשוי בית הדין לחייב את האיש בגט ותוספתה.

במילים אחרות, חז״ל רואים בהפרה זו חמורה עד מאוד לאמור: ״שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהב כגופו, ואם יש לו ממו, מרבה בטובתה כפי ממונו, ולא יטיל עליה אימה יתרה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רגזן״.

סיכום – איך להתגרש נכון?

עוד גירושין יכול לסייע במקרים בניהול הליכי גירושין מורכבים. אז איך להתגרש נכון?

אנו ממליצים לכם ליצור קשר כעת עם עוד אמיר כהן. ולקבוע פגישת ייעוץ ללא תשלום כדי לקבל ייעוץ והכוונה משפטית ראשונית. בסיום פגישת הייעוץ ללא תשלום תדעו גם אתם איך להתגרש נכון, בהתאמה מדויקת למקרה שלכם.

שתף:

פרסומים נוספים

חיוב דמי שימוש

דמי שימוש ראויים – במקרים בהם אחד מבני הזוג עזב את דירת המגורים המשותפת שלא מרצון, קיימת עילה משפטית לחיוב הצד שנותר בדירת המגורים המשותפת

זכויות הגבר במשפחה עורך דין גירושין לאמיר כהן

זכויות הגבר במשפחה

מבוא בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתפקיד הגבר ומעמדו במשפחה. אם עד לפני מספר שנים בודדות היה הגבר המוציא והמביא בעניין דאגה לפרנסת הבית. כיום

הקרב על המשמורת

הקרב על המשמורת – הביא בשנים האחרונות ליצירת תופעה פסולה בהגשת תלונות ו/או טענות כזב נגד ההורה השני. שהביאו לפגיעה בקשר בין אותו הורה לקטין.

צרו קשר

Verified by MonsterInsights