איך נקבעים דמי מזונות (משכנתא)

איך נקבעים דמי מזונות - האם חיוב משכנתא חלק מדמי מזונות ילדים?

האם משכנתא היא חלק מחובת מזונות ילדים – לעניין השאלה איך נקבעים דמי מזונות

שאלה זו נדונה במסגרת ערעור מחוזי שם נקבע כי יש לראות במזונות חלק מחובת האיש למזונות ילדים

שאלה זו נדונה במסגרת ערעור מחוזי שם נקבע כי יש לראות במזונות חלק מחובת האיש למזונות ילדים

במסגרת מאמר זה נדון בפס״ד שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי תל אביב ב- עמ”ש (ת"א) 41540-01-23

שם נקבע כי תשלומי משכנתא הם חלק מחובתו של האב למזונות ילדים בכלל ובפרט תשלום המדור לאישה ולילדים.

מזונות אישה מזונות ילדים עורך דין גירושין אמיר כהן

עובדות פסק הדין והדיון איך נקבעים דמי מזונות

בני הזוג חתמו על הסכם מזונות שאושר וקיבל תוקף של פס"ד

במסגרתו הסדירו את הסכום המזונות שעל האיש לשאת עבור מזונותיהן ומדורן של הקטינות

אלא שלימים התעוררה בין הצדדים מחלוקת לעניין רכיב המשכנתא

כאשר האיש טען כי רכיב המשכנתא אינו חלק מתשלום המזונות

ועל כן האישה מחויבת לשאת במחציתו ששולם על ידי האב

ואילו האישה טענה כי אינה מחיובית בתשלום זה

בטענה כי המשכנתא היא חלק מתשלום המזונות שהושתו על האיש.

עורך דין גירושין אמיר כהן מחשבון מזונות איך נקבעים דמי מזונות

מספר מילים על הוצאות מדור ואחזקתו - כחלק מ-איך נקבעים דמי מזונות

טרם נביא בפניכם את הכרעת ביהמ״ש. 

מספר מילים על הוצאות המדור כחלק מ-איך נקבעים דמי מזונות.

כפי שהוסבר במאמר העוסק במזונות קטינים – הוצאות מדור ואחזקתו הם חלק מסכום המזונות הכולל.

סכום המדור נקבע ברוב המקרים ביחס לשני פרמטרים מרכזיים:

פערי ההכנסה הפנויה בין בני הזוג ומספר הילדים

 עבור ילד אחד ישולם סך של 30% מתוך התשלום הכולל של המדור ואחזקת

עבור שני ילדים – 40% וילד שלישי ומעלה ישולם 50% מסך המדור ואחזקתו. 

רוצה לומר קיבעת מדור ואחזקת מדורם של הקטינים הוא חלק בלתי נפרד ומרכזי מ-איך נקבעים דמי מזונות

הכרעת בית המשפט

חזרה לענייננו, השאלה שכאמור עמדה בפתחו של ביהמ״ש המחוזי

הליך הערעור היא האם צדק ביהמ"ש קמא כשהורה למערערת להשיב את מחצית תשלומי המשכנתא או לאו? 

כבר בפתחו של הכרעת ביהמ״ש הובאה המורכבות והמחלוקת הקיימת בפסיקה

בעניין סיווג תשלום המשכנתא כ-רכיב הוני או חלק מתשלום מזונות הילדים

כאשר קיימת אי בהירות בפסיקת בית המשפט העליון בעניין זה. 

מכאן ביהמ״ש המחוזי בחר לנקוט בעמדה

״הרואה בתשלומי המשכנתא חלק מחובתו של האב לשלם מזונות למרות שתשלום זה מגדיל את ההון של האם, עולה בקנה אחד עם טובת הקטינים.״

במסגרת הנימוק של טובת הילדים – הרחיב ביהמ״ש וקבע כי ככל ורכיב המשכנתא לא יהיה חלק מתשלום מזונות הילדים,

עלולה האישה שלא למצוא כל סיבה לרכוש בעתיד דירת מגורים קבועה עבורה ועבור הקטינים

כאשר הקטינים ימצאו עצמם עוברים מדירה שכורה אחת לשנייה וללא מגורי קבע

בראי טובתם נכון שהייה להם בית יציב.

כך גם לשיטתו של ביהמ״ש המחוזי, במקרה זה, לא ניזוק האב מהכרעה זו

שכן ממילא שיעור התשלום עבור המשכנתא שאב מחויב לשאת כחלק ממזונות הילדים נקבע בהתאם ל-״גובה מזונות סביר״

ולפיכך לא יחויב האב להשתתף בסכום גבוהה ממה שהיה מחויב לו האם הייתה שוכרת דירה.

מכאן לעניות ביהמ״ש המחוזי, טעה ביהמ״ש קמא בהכרעתו

חובת ההשבה של תשלומי המשכנתא,

כאשר קבע כי תשלומים אלו הינם חלק בלתי נפרד ממדור הקטינים.

לסיכום ביהמ"ש פסק כי משכנתא מהווה חלק בלתי נפרד מתשלום מזונות קטינים ובמילים אחרות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכום הנקבע למזונות הקטינים.

מחשבון מזונותזה המקום לציין את מחשבון המזונות של משרד עורך דין לענייני משפחה אמיר כהן אשר יסייע לכם לדעת מה סכום מזונות הילדים אותו אתם עתידים לקבל/לשאת. 

שתף:

More Posts

חיוב דמי שימוש

דמי שימוש ראויים – במקרים בהם אחד מבני הזוג עזב את דירת המגורים המשותפת שלא מרצון, קיימת עילה משפטית לחיוב הצד שנותר בדירת המגורים המשותפת

זכויות הגבר במשפחה עורך דין גירושין לאמיר כהן

זכויות הגבר במשפחה

מבוא בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתפקיד הגבר ומעמדו במשפחה. אם עד לפני מספר שנים בודדות היה הגבר המוציא והמביא בעניין דאגה לפרנסת הבית. כיום

הקרב על המשמורת

הקרב על המשמורת – הביא בשנים האחרונות ליצירת תופעה פסולה בהגשת תלונות ו/או טענות כזב נגד ההורה השני. שהביאו לפגיעה בקשר בין אותו הורה לקטין.

צרו קשר

Verified by MonsterInsights