מדיניות פרטיות אתר עו"ד אמיר כהן - עורך דין גירושין ענייני משפחה עריכת צוואה ו-ייפוי כוח מתמשך

מטרת מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות פרטיות") להסביר את הנוהגים של עו"ד אמיר כהן (להלן: "הנהלת האתר") וכיצד אנו משתמשים, אוספים, מקבלים ומאחסנים מידע אישי (כהגדרתו להלן) לגבי אנשים בקשר לשימוש של: (א) האתר עו"ד גירושין אמיר כהן – https://advfamily.co.il וכל אתר אחר אשר אנו מנהלים כיום או אשר ננהל בעתיד (להלן, יחד עם כל דומיין אחר, תכנים ושירותים: "האתר"); ו-(ב) השירותים שאנו מעניקים הן על ידי מתן רישיון או במידה ואנו מאפשרים גישה אליהם (להלן: "השירותים").

1. כללי. אנו מיישמים מדיניות פרטיות זו כי הפרטיות שלכם והפרטיות של משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים חשובים לנו. מדיניות פרטיות זו מגדירה את נוהלי הסביבה המקוונת שלנו והבחירות שאתם יכולים לקחת בקשר לדרך שבה אוספים ומשתמשים בפרטי זיהוי האישיים שלך בקשר לאתר ו/או השירותים. "פרטי זיהוי אישיים " משמעו כל מידע הניתן לשימוש, לבד או בצירוף עם מידע אחר, עם היכולת לזהות אדם באופן אישי, לרבות אך לא מוגבל לשם, כתובת דוא"ל וכל מידע אחר לצורכי יצירת קשר.

2. הסכמה ושינויים. השימוש באתר זה, או בכל חלק ממנו, ייחשב כהסכמתך לקבל את התנאים והמגבלות שנקבעו בתנאי שימוש, מדיניות פרטיות זו והעיבוד של פרטי זיהוי אישיים על  ידי הנהלת האתר במידה והנך לא מסכים לאמור במדיניות פרטיות זו, אנא אל תגלוש או תשתמש באתר זה ו/או השירותים. אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדית, לשנות תנאי שימוש זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת. השימוש המתמשך שלך באתר זה ו/או השירותים לאחר פרסום המדיניות הפרטיות המעודכנת מהווה את הסכמתך לקבל שינויים אלו.

3. איסוף של פרטי זיהוי אישיים. הדרך שבה אנו אוספים פרטי זיהוי אישיים תלויה בפעילותך באתר. על מנת להשתמש בחלקים מסוימים של האתר ו/או שירותים, ייתכן כי ראשית תצטרך להירשם ולמסור לנו מידע מסוים הכולל, בין היתר, שמך, שם חברה (ככל שיחול לגביך), כתובת, שם משתמש, כתובת דוא"ל ומידע אחר אשר למדנו מכם כאשר נרשמתם עבור האתר ו/או השירותים. ייתכן כי אנו נשתמש בפרטי זיהוי אישיים  על מנת להביא לך עדכונים או חדשות לגבי השירותים. ייתכן כי אנו נעביר את פרטי הזיהוי האישיים לצדדים שלישיים כגון ספקי שירות אינטרנט ו/או השותפים שלנו על מנת שאילו יבצעו שירותים עסקיים מסוימים עבורנו. צדדים שלישיים הנ"ל מתחייבים להסכים כי ישתמשו ויעבדו מידע זה שיקבלו מאתנו בהתאם לתנאים וההוראות של מדיניות פרטיות זו. אנו שומרים את הזכות לשמור את כל פרטי זיהוי האישיים ו/או מידע שקשור לשירותים למועד שבו אנו מספקים את השירותים ולתקופה לאחר סיום מתן השירותים. ייתכן כי אנו נגלה פרטי זיהוי אישיים או כל מידע אחר שנקבל בקשר לשירותים אם אנו סבורים בתום לב  כי גילוי מידע זה נחוץ באופן סביר: (א) לקיים כל דין, תקנה, הליך שיפוטי או בקשה ממשלתית; (ב) להגן כנגד פגיעה בזכויות, רכוש או ביטחון של אחרים; או (ג) לאכוף את תנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו.

4. איסוף פרטי זיהוי שאינם אישיים. ייתכן כי נאסוף מידע דמוגרפי, כגון, מין, מיקוד, מידע אודות הדרך שבה אתה משתמש בשירותים בקשר לפעילות המקוונת שלך, העדפות והפניות ומידע אחר שייתכן שמסרת בסקרים, שאלונים או פרופילים מקוונים ומידע סתמי אחר ("פרטי זיהוי שאינם אישיים") כאשר נדרש באופן סביר על ידי הנהלת האתר על מנת להגדיל ולשפר את השירותים שלנו. אנו רשאים להשתמש ולגלות את פרטי הזיהוי שאינם אישיים לצורכי ניתוח שימוש של השירותים, חומר שיווקי, ניהול ואספקת השירותים וכן לקדם את הפיתוח של השירותים ומוצרים אחרים. ייתכן כי נוסיף פרטי זיהוי אישיים ופרטי זיהוי שאינם אישיים עם מידע שנקבל מצדדים שלישיים בקשר לדמוגרפיה, שיווק, סקרי וניתוח שוק ושירותים אחרים.

5.עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרים. הנהלת החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות מעקב אחרות דומות. "עוגייה" (cookie) היא פיסת מידע (קובץ טקסט קטן) ששמור או שניתן להורדה על מחשב של המשתמש (או כל מכשיר אחר) שניתן לקשר למידע אודות פעילויות הדפדפן של האתר שלנו. ה"עוגיות" מאפשרות לנו לספק מאפיינים מסוימים. לדוגמא, אנו משתמשים ב-cookies כדי לעקוב אחר העדפותיך, ניהול תמיכה וניפוי באגים, הבנה של משך פעולת השימוש באתר ו/או השירותים על ידך, ולהעריך ולדווח את כל המשתמשים שלנו והתנועה באתר. אנו עושים זאת על מנת לקבוע את התועלת של מידע האתר שלנו למשתמשי האתר ולבחון אם מבנה הניווט שלנו יעיל בלסייע למשתמשים להגיע למידע הנ"ל. לרוב בדפדפנים קיימת אופציה לנהל את ה-cookies, לרבות בין אם לקבל או להסיר אותם. ניתן לחסום "עוגיות" נכנסות או למחוק "עוגיות" קיימות תוך התאמת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלך.

6.ביטול ההסכמה. בכל עת הנך רשאי לבחור שלא לספק או לגלות לנו פרטי זיהוי אישיים. במידה ותבחר לא לספק את פרטי הזיהוי האישיים שאנו מבקשים, ייתכן כי עדיין תוכל לגלוש בחלק מן האתר, אך לא תוכל לגשת לאופציות, תכניות, הצעות ושירותים מסוימים הכרוכים באינטראקציה אתך.

7. קישורים. ייתכן כי אתר זה מכיל קישורים לאתרי צד ג' שונים שלא בבעלותם אם בשליטתם של הנהלת האתר. אנו לא אחראים על התכנים או מדיניות של אתרי צד ג' הנ"ל.

9. אבטחה. האבטחה של פרטי זיהוי האישיים שלך חשובה לנו. אנו נוהגים לפי תקנים שמקובלים בתעשייה, לרבות שימוש של אמצעי בטיחות מסחריים וטכנולוגים סבירים בכדי להגן על פרטי הזיהוי האישיים שמסרת לנו. יחד עם זאת, אין דרך כלשהי של העברת מידע באינטרנט או דרך של אחסנת מידע שהיא 100% מאובטחת ויש סיכונים הטמונים בהעברת מידע באינטרנט. אשר על כן אנו נוקטים באמצעי אבטחה ומשתמשים בתקנים מסחריים מקובלים כדי להגן על פרטי זיהוי אישיים, אך אנו לא מבטיחים אבטחה מוחלטת או סודיות מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע וייתכן כי צד שלישי יכול לגשת למידע זה. אנו לא אחראים או חבים עבור פעילויות צד ג' אשר יקבלו את המידע הנ"ל ואתה נושא בסיכון זה. לשאלות בנושא אבטחה, אנא צור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל [email protected]

10. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. אם יש לך שאלות ו/או הבהרות בקשר למדיניות הפרטיות או פרטי זיהוי אישיים שלך שאנו שומרים או עושים בהם שימוש, אנא צור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל 

[email protected]

מדיניות פרטיות איך מתגרשים עורך דין אמיר כהן
Verified by MonsterInsights