התנגדות לצו ירושה

במאמר זה יביא עורך דין לענייני ירושה אמיר כהן את הדרכים והמועדים להגשת התנגדות לצוואה. 

אולם בראשית הדברים נקדים ונאמר, כי קצרה היריעה מלעסוק בכל הדרכים להתנגד לצו ירושה

ובכל זאת ננסה להביא במסגרת מאמר זה את ההליכים הפרוצדורליים להגשת התנגדות; 

עריכת צוואה התנגדות לצו ירושה עורך דין צוואות אמיר כהן מומחה לגירושין וצוואות

מועדים להגשת התנגדות לצו ירושה

המועד להגשת התנגדות לצו ירושה או לצו קיום יהיה בהתאם למועד שקבע הרשם לענייני ירושה בהודעה אשר פורסמה ברבים;

לרבות באמצעות העיתונות, ולא פחות משבועיים;  

וכל עוד לא ניתן הצו גם כאשר המועד שקבע הרשם לענייני ירושה חלף – ראה סעיף 67 לחוק הירושה

במילים אחרות, ניתן להגיש התנגדות כל עוד לא ניתן הצו, גם כאשר חלף המועד שנקבע בו, עד כאמור מועד מתן הצו.

שימו לב – ניתן להתעדכן על קיומה של צוואה בשני דרכים 

האחת באמצעות אתר האינטרנט של רשם ירושה – באמצעות מערכת חדשה העונה לשם מגן יורשים.

השנייה – ככל והבקשה הוגשה לצו קיום צוואה הוגשה לבית הדין הרבני – ניתן לבדוק במערכת איתור הבקשות של ביה"ד

מי רשאי להגיש התנגדות לצו ירושה

נפתח ונאמר כי למעשה כל אדם "המעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות לצו ירושה; 

כאשר ביטוי זה מאוזכר בסעיפים שונים של חוק הירושה – בין היתר בסעיפים 72(א), 78(א), 83, 92(ב), ו-153. 

אז עולה השאלה – מי הוא המעוניין בדבר?  

מי שעשוי להנות באופן ישיר מעיזבונו של המונח באופן ישיר או עקיף ככל והבקשה תדחה.

כאשר הרשימה של המעוניינים בדבר היא ארוכה ומכאן נמנה רק כמה מהם: 

  • יורש על פי דין שהודר ו/או לא נכלל בצוואה או שחלקו הוקטן לעומת יורש על פי דין אחר.  
  • זוכה לפי צוואה שקדמה לזו שמבוקש קוימה.

כך יוגדר בעל עניין – מי שיש לו אינטרס ממוני נוכחי בעיזבון המנוח כגון: 

  • בנו יורש פוטנציאלי שיש לו צפייה עתידית לרשת או לזכות בעיזבון אותו יורש. 
  • יורש על תנאי 
  • יורש אחר יורש 
  • אדם הנמצא בקבוצות אנשים שמהם יש לבחור זוכה. 

שאלו הם פני הדברים אזי "מעוניין בדבר" יכול להיות גם מנהל עזבון

הרשאי להתנגד לקיום צואה הסותרת צוואה קודמת או באה למנוע את חלוקת העזבון של המנוח בהתאם להוראות הדין

אופן זה ממלא מנהל העזבון אחר הוראות סעיף 82 לחוק הירושה לאמור –

לעשות כל הדרוש לביצוע של צו הירושה או צו קיום הצוואה.

כך גם המדינה עצמה רשאית להתנגד לצוואה או צו לקיומה

שיש בה כדי לשלול את זכויותיה לפי סעיף 17 (א) לחוק הירושה

וזאת כאשר המדינה היא הזוכה/הירושת של עזבון המנוח.

הדיון בהתנגדות לצו הירושה

נקדים ונאמר שאת ההתנגדות לצו הירושה ניתן להגיש באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה. 

לאחר שהוגשה ההתנגדות, יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה לצו ירושה או הבקשה לצו קיום צוואה,

להכרעה בפני בית המשפט לענייני משפחה (ראה סעיף 67א(א)(1) לחוק הירושה). 

לאחר שהונחה הבקשה מלפני כבוד ביהמ"ש לענייני משפחה

אזי מבקש הבקשה לקיום הצוואה/צו הירושה יקרא התובע, והמתנגד לה יקרא הנתבע. 

אלו יוזמנו אל בית המשפט (לרבות מנהל העזבון אם יתמנה כזה) לדיון בהתנגדות. 

בדיון בבימ"ש לענייני משפחה סדר הבאת הראיות ייעשה על פי הכללים החלים בדיני הירושה;

כאשר אם הצוואה תקינה לכאורה יחל בהבאת הראיות הנתבע/המתנגד/ מי שמבקש להתנגד לצוואה

אולם, אם בצוואה פגם פורמלי אזי התובע הוא שיחל בנטל הבאת הראיות (כלל היפוך הראייה)

כמי שעליו יהיה נטל השכנוע להוכיח כי עסקינן בצוואת אמת וזה רצונו האחרון של המנוח. 

לסיכום

הליך התנגדות לצוואה, הוא הליך מורכב הדורש מיומנויות וניסיון רב

למשרדו של עורך דין לענייני ירושה אמיר כהן ניסיון וידע רב בעריכת התנגדויות לצוואות;

ייפוי כח מתמשך זכות ירושה של בן זוג התנגדות לצוואה עורך דין צוואות אמיר כהן

לצד פיתוח כלים רבים המותאמים אישית לצורכי הלקוח

בהתמודדויות עם מגוון רחב צוואות והתנגדויות שונות,

תוך שימת דגש על חשיבה יצירתית וחדשנית המותאמת לצרכיו האישיים של כל לקוח

כדי שגם אתם תקבלו כלים המותאמים לכם לצורך ההתמודדות בהליכים הקשורים להתנגדות לצוואה.

אנו מזמינים אתכם לקבוע עוד היום פגישת ייעוץ ללא תשלום במשרדו של עורך דין לענייני ירושה אמיר כהן

שתף

פרסומים נוספים

חיוב דמי שימוש

דמי שימוש ראויים – במקרים בהם אחד מבני הזוג עזב את דירת המגורים המשותפת שלא מרצון, קיימת עילה משפטית לחיוב הצד שנותר בדירת המגורים המשותפת

זכויות הגבר במשפחה עורך דין גירושין לאמיר כהן

זכויות הגבר במשפחה

מבוא בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתפקיד הגבר ומעמדו במשפחה. אם עד לפני מספר שנים בודדות היה הגבר המוציא והמביא בעניין דאגה לפרנסת הבית. כיום

הקרב על המשמורת

הקרב על המשמורת – הביא בשנים האחרונות ליצירת תופעה פסולה בהגשת תלונות ו/או טענות כזב נגד ההורה השני. שהביאו לפגיעה בקשר בין אותו הורה לקטין.

צרו קשר

Verified by MonsterInsights