גירושין ב-5 שלבים

אז איך מתגרשים?

במסגרת מאמר זה נסביר לכם איך מתגרשים ב בביה"ד וביהמ"ש לענייני משפחה

זאת באמצעות הסבר של חמשת השלבים המתקיימים בכל אחד מהליכים משפטיים אלו. 

מדיניות פרטיות איך מתגרשים עורך דין אמיר כהן

הגשת בקשה יישוב סכסוך

הגשת בקשה ליישוב סכסוך מקוון, הוא למעשה השלב הראשון בפתיחת הליכי גירושים

כאשר לצד המגיש ראשון את הבקשה יש יתרון דיוני בהמשך התהליך בקבלת זכות ראשונים לבחור אם להגיש את התביעות לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה.

בית המשפט או בית הדין שאליו מגישים את הבקשה נקבע בהתאם למקום המגורים המשותף והאחרון של בני הזוג.

איך מתגרשים בבית משפחה לענייני משפחה ובית דין רבני

ב-בית המשפט לענייני משפחה – מגישים תביעה נפרדת לכל נושא רלוונטי תביעת מזונות, תביעת רכוש ותביעה בעניין הסדרי שהות בין קטינים להוריהם.

כיום ניתן להגיש תביעות (לרבות יישוב סכסוך) באופן מקוון באמצעות מערכת נט המשפט.

לאחר הגשת התביעות בבתי המשפט או בבית הדין – יש לאפשר לבן הזוג השני להגיש את כתב ההגנה בהתאם למועדים הקבועים בחוק. 

ככל והגשתם את התביעה בבית הדין הרבני אז אין חובה להגיש כתב הגנה; 

 לאחר מכן מגיעים לדיון הראשון בבית המשפט או בבית הדין שמטרתו לנסות לצמצם את המחלוקות  

ואולי אף להביא אתכם לכדי הסכמות כוללות בסיוע בית המשפט או בית הדין.

איך מתגרשים - הליך הוכחות

הליך הוכחות איך מתגרשים בית משפט למשפחה אמיר כהן עורך דין גירושין

בסיום השלבים המקדמיים בבית המשפט לענייני משפחה

מגיע ההליך ההוכחות במסגרתו חוקרים את הצד השני על טענותיו כפי שהובאו בתצהיר שהוגש מטעמו.  

בשלב זה הנכם מתבקשים לעלות את הטענות שלכם בגוף ראשון או לטעון אותם בעל פה (לשיקול דעת ביהמ"ש)

ובנוסף מגישים לבית המשפט את כל המסמכים התומכים בטענותיכם 

בין אם לפי דרישת ביהמ"ש או ככל והנכם מעוניינים להגיש מסמכים מטעמכם.  

שוב יודגש כי הגשת התצהירים הינו הליך שלרוב מתבצע רק בבית המשפט. 

הגשת סיכומים והמתנה לפסק דין

בסיום הליך ההוכחות (רלוונטי לבית המשפט) מגיע שלב הגשת הסיכומים. 

בסיום הליך ההוכחות (רלוונטי לבית המשפט) מגיע שלב הגשת הסיכומים. 

בחלק זה של ההליכים המשפטיים יש לסכם לבית המשפט או לבית הדין את מסכת הטענות העובדתיות והמשפטיות לצורך הוכחת טענותיכם 

ובחלוף מספר שבועות מגיע פסק הדין ובו הכרעתו של ביהמ"ש או בית הדין. 

יצוין כי, על פס"ד הניתן בבית המשפט לענייני ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי; 

יצוין כי, על פס"ד הניתן בבית המשפט לענייני ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי; 

ועל פס"ד שניתן בביה"ד הרבני האזורי מגישים ערעור בזכות לביה"ד הרבני הגדול בירושלים 

ועל פס"ד שניתן בביה"ד הרבני האזורי מגישים ערעור בזכות לביה"ד הרבני הגדול בירושלים 

המועדים להגשת הערעורים הם בהתאם להוראות הדין קרי 45 יום ממועד פרסום פס"ד בביהמ"ש לענייני משפחה ו-30 יום בביה"ד הרבני

שתף

פרסומים נוספים

חיוב דמי שימוש

דמי שימוש ראויים – במקרים בהם אחד מבני הזוג עזב את דירת המגורים המשותפת שלא מרצון, קיימת עילה משפטית לחיוב הצד שנותר בדירת המגורים המשותפת

זכויות הגבר במשפחה עורך דין גירושין לאמיר כהן

זכויות הגבר במשפחה

מבוא בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתפקיד הגבר ומעמדו במשפחה. אם עד לפני מספר שנים בודדות היה הגבר המוציא והמביא בעניין דאגה לפרנסת הבית. כיום

הקרב על המשמורת

הקרב על המשמורת – הביא בשנים האחרונות ליצירת תופעה פסולה בהגשת תלונות ו/או טענות כזב נגד ההורה השני. שהביאו לפגיעה בקשר בין אותו הורה לקטין.

Verified by MonsterInsights