האם ניתן לבטל הסכם גירושין?

האם ניתן לבטל הסכם גירושין? ובאילו מקרים ניתן לבטלו?

האם ניתן לבטל הסכם גירושין? ואם כן מהם הנסיבות בהם ניתן לבטלו? על שאלות אלו נענה במסגרת המאמר שלפניכם.

ואם כן מהם הנסיבות בגינן ניתן לבטל הסכם גירושין? על שאלות אלו נענה במסגרת המאמר שלפניכם.

ביטול הסכם גירושין - אמיר כהן עורך דין לענייני גירושין

כוחו של הסכם הגירושין

 הסכם גירושין – ראה גם הסכם ממון – הוא הסכם הנערך בכתב על ידי הצדדים, ומטרתו להסדיר את כלל העניינים הקשורים בגירושין – בהסכם אחד כולל.

לרבות הסדרת האיזון הרכושי בין בני זוג, מזונות ילדים, וכן הסדרים בעניין הילדים כגון מקום מגוריהם, חינוכם, חלוקת האחריות ההורית והסדרי שהות של ההורים עם ילדיהם, וכו'. 

הסכם כולל זה שנערך בין בני הזוג, יכול שיעשה באמצעות עורכי דין, מגשר ואף הצדדים עצמם

לאחר עריכת הסכם הגירושין וחתימת הצדדים על הסכם זה יש לאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני

ללא אישור ההסכם בפני טירבולניים משפטיים אלו, יהיה קשה עד מאוד לדרוש אכיפה של הסכם גירושין זה מבלי שאושר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין וזאת גם אם חתמתם עליו יחד.  

אולם כפי שיוסבר בהמשך מאמר זה, 

לעיתים קיים צורך לבטל את הסכם הגירושין ו/או לעורך בו שינויים

וזאת גם לאחר שבני הזוג חתמו עליו ולאחר שקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין או בבית המשפט לענייני משפחה

במסגרת מאמר זה נדון בקצרה באילו מצבים/מקרים מאפשרת הפסיקה והוראות הדין לבטל את הסכם גירושין גם לאחר שיקבל מעמד של פסק דין.  

הסכם ממון ידועים בציבור נשואים עורך דין גירושין אמיר כהן

התנאים לביטול הסכם גירושין

ראשית יובהר, המבקש לבטל הסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, חייב לעמוד בנטל ראיה גבוה

זאת בשל אופיו הסופי של הסכם הגירושין בין הצדדים וודאי לאחר שקיבל תוקף פס"ד.

הצורך בנטל ראיה גבוה, מלמד על החשיבות שהפסיקה והוראות הדין מייחסות לערך של סופיות הדיון

כאשר עם אישורו בקבלת תוקף של פסק דין

הצפייה הסבירה של כל אחד מבני הזוג שהסכם זה הוא סופי

ולא יהיה ניתן להשיב את המצב לקדמותו.

אולם במקרים חריגים מאפשרים הפסיקה והוראות הדין לחרוג מכלל סופיות זה ולאפשר ביטל הסכם גירושין  

בהתבסס על עילות פרק ב' לחוק החוזים (חלק כללי)

ביטול הסכם גירושין עקב פגם בכריתתו

הכלל המשפטי קובע כי אף שניתן לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין;

כך נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין כי העדר קריאת ההסכם טרם החתימה עליו 

– אינו מהווה ברובם של המקרים עילה לביטול הסכם גירושין

ראה: בע"א  6799/02 יולזרי משולם נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ – סניף בורסת היהלומים, פ"ד נח(2) 145 (2003), שם נקבע, כי: 

"כלל הוא, כי אדם החותם על מסמך מוחזק כמי שקרא והבין את תוכנו וכי חתם עליו לאות הסכמתו, בייחוד כאשר מדובר במסמך מהותי ביחס לנכסיו". 

על הלכה זו חזר בית המשפט העליון בע"א 4138/09 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' חנה קובסי (לא פורסם, [פורסם בנבו], 12.12.11) בו נקבע כי: 

"אין לקבל את גישת המשיבים שלפיה חתימתו של אדם שאינו יודע קרוא וכתוב (או שהבנתו לקויה בצורה אחרת), היא פגומה ואינה מעידה על גמירת דעת אמיתית להתקשר בעסקה מחייבת

 אדם החותם על מסמך משפטי, גם אם אינו יודע קרוא וכתוב, צריך לבקש שיקריאו לו את תוכן המסמך ויסבירו לו את פשרו".

אולם, במקרים אחרים קבע ביהמ״ש כי מתקיים שינוי נסיבות מהותי המצריך ביטול חלק מהוראותיו

ראה פס״ד תלה"מ (משפחה תל אביב-יפו) 28665-02-19 ש. ר. נ' א.פ. (נבו 06.09.2020)

שם הורה ביהמ״ש בביטול חיוב האב במזונות ילדיו וזאת נוכח שינוי נסיבות מהותי

שעה שמחד הוכח הרעה משמעותית במצבו הכלכלי של האב מאז החתימה על הסכם הגירושין ומנגד הוכח שיפור במצבה הכלכלי של האם

שעה שמחד הוכח הרעה משמעותית במצבו הכלכלי של האב מאז החתימה על הסכם הגירושין ומנגד הוכח שיפור במצבה הכלכלי של האם

וכך פורש בפס״ד המנוח שינוי נסיבות מהותי:

 ״עיון בפסיקה הרווחת, מעלה כי יש לפרש את המונח "שינוי נסיבות" באופן דווקני לשם שמירה על האיזון בין עיקרון סופיות הדיון, לבין הצורך לאפשר גישה חוזרת לערכאות על פי הנסיבות החיים המשתנות".

מכאן נרחיב על הדין הנוגע למזונות שנקבעו בהסכם שאושר בבית המשפט וקיבל תוקף פסק דין 

מהו הדין הנוגע למזונות שנקבעו בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין?

כאמור בכל הקשור לסעיפים בהסכם הגירושין, שקיבלו תוקף של פסק הדין,

כאמור בכל הקשור לסעיפים בהסכם הגירושין, שקיבלו תוקף של פסק הדין,

והקשורים למזונות קטינים ניתן להם בפסיקה מעמד מיוחד.

עת נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין כי יש להפחית את הרף שנקבע בפסיקה בעת הדיון בשינוי גובה המזונות המשולמים

 בין היתר מטעמים של שינוי מהותי בכושר ההשתכרות של בני הזוג

אף במקרים של צמצום בגובה ההוצאות הדרושות לגידול הקטינים.

כאשר העילה המרכזית לביטול הסכם גירושין הינו:

שינוי מהותי במצבו הכלכלי של אחד מבני הזוג. 

לסיכום, שינוי נסיבות מהותי במצבם הכלכלי של בני הזוג,

עשוי להביא לביטול הסכם הגירושין שערכו בני הזוג וקיבל תוקף של פס״ד;

אולם ביתר המצבים בו אחד מבני הזוג מעוניין לבטל את ההסכם הגירושין

רף הנדרש לפיו יש צורך לשכנע את ביהמ״ש או בית הדין בביטול הסכם הגירושין הוא גבוהה מאוד

זה המקום לציין, כי למשרדו של עורך הדין אמיר כהן ניסיון רב, בניהול תיקים מורכבים מסוג אלו בהם נדרש לבטל הסכם גירושין

הן מנסיבות הקשורות לגבוה החיוב במזונות הילדים,

והן בצורך לשינוי הסכם הגירושין מסיבות נוספות כגון עושק, כפייה וכו'.

צרו קשראנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדינו ולקבוע עוד היום פגישת יעוץ ראשונה ללא עלות.

זאת כדי שנוכל להתאים עבורכם את האסטרטגיה המשפטית הנכונה לכם גם בתיקים מורכבים מסוג אלו.
 

שתף:

פרסומים נוספים

חיוב דמי שימוש

דמי שימוש ראויים – במקרים בהם אחד מבני הזוג עזב את דירת המגורים המשותפת שלא מרצון, קיימת עילה משפטית לחיוב הצד שנותר בדירת המגורים המשותפת

זכויות הגבר במשפחה עורך דין גירושין לאמיר כהן

זכויות הגבר במשפחה

מבוא בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתפקיד הגבר ומעמדו במשפחה. אם עד לפני מספר שנים בודדות היה הגבר המוציא והמביא בעניין דאגה לפרנסת הבית. כיום

הקרב על המשמורת

הקרב על המשמורת – הביא בשנים האחרונות ליצירת תופעה פסולה בהגשת תלונות ו/או טענות כזב נגד ההורה השני. שהביאו לפגיעה בקשר בין אותו הורה לקטין.

צרו קשר

Verified by MonsterInsights